copyright  © SHLOMIT ART. All rights reserved created by cloudNclear

תהילים

תערוכת תהילים | אפריל 2016 | הוצגה בבית האמנים חדרה

התערוכה מציגה את ספר תהילים כמקור השראה והעצמה וכמעיין נובע לצמיחה ויצירה אמנותית, ללא גבולות של מיקום ושפה.

ספר תהילים הינו קובץ של מזמורים העשויים לשמש פֶה לכל תחושותיו ורחשי ליבו של האדם. הנושאים והרעיונות במזמורים פתוחים למספר רב של פירושים מזווית רוחנית, היסטורית, מדינית ומטפורית.

התערוכה מזמנת מפגש בין זוגות של אמנים ישראלים ואמריקאים העוסקים בתחומי מדיה שונים. האמנים נתבקשו לחקור ולמצוא נושא מקורי משותף ליצירה, כאשר על ספר תהילים להיות נוכח בה. בין זוגות האמנים התקיימו מפגשים באמצעות המדיה הדיגיטלית אשר אפשרו הכרות אישית וחשיפה הדדית.
הקשר בין בני הזוג ושיח בין שתי יצירות האמנות, היו האתגר הגדול ביותר שעמד בפני כאוצרת התערוכה. המרחק הגאוגרפי, הבדלי השעות, הבדלי השפה והמנטליות היה אתגר נוסף שלימד את כל המשתתפים פרק בסבלנות ובפתיחות כאחד.

תערוכת תהילים | שלומית חפר
תערוכת תהילים | שלומית חפר

בתערוכה משתתפים 27 אמנים ישראלים מאזור חדרה-עירון ו- 24 אמנים אמריקאים מקהילות השותפות בדרום מזרח ארצות הברית. אמנים שונים זה מזה בגילם, בהכשרתם, בעיסוקם ובהשקפת עולמם.

כל העבודות נעשו בהקפדה ובאהבה ונתרמו על ידי האמנים ל"שותפות ביחד" התערוכה הוצגה בישראל כחודשיים ולאחר מכן עברה לארצות הברית והוצגה במשך 18 חודש בקהילות השותפות.

מדיה