copyright  © SHLOMIT ART. All rights reserved created by cloudNclear

ציפורי גיל

ציפורי גיל | 2017 | מוז"א מוזיאון ארץ ישראל תל אביב

המיזם שואף להציג פנים אחרות של אוכלוסייה זו, על התרומה, הכישרון וניסיון החיים שלה. כך מתאפשרת נקודת מבט שונה, אופטימית וחיובית, על ההתבגרות והזִקנה.
בכל מיזם נבחר נושא המשמש השראה יצירתית, ונבנה מיצב המורכב מאוסף היצירות האמנותיות. נושא המיזם השנה הוא "ציפורי גיל", אשר בשונה מציפורי שיר, ציפורי מים ושאר ציפורים, מייצגות סוג של ציפורים הקיימות תמיד בנפשו של אדם ומעוררת אותו ליצירתיות, שמחה ואופטימיות.

על המיצב

במשך השנה האחרונה עמלו כ-2,500 אזרחים ותיקים, פסלים ויוצרים בקרמיקה ביותר מ-100 מרכזים ברחבי הארץ ויצרו "ציפורי גיל". היצירות הן ביטוי אמנותי לניסיון החיים ולחוויות שצברו היוצרות והיוצרים במהלך השנים והן מעידות שלעולם לא מאוחר מדיי ללמוד, להתנסות וליצור. המיצב ברחבת מוזיאון ארץ-ישראל בתל-אביב משמש נקודת מפגש מעצימה בין היוצרים ובין והצופים.

מיזם קהילתי ציפורי גיל | אמנית שלומית חפר

בתרבות ימינו משמשות ציפורים כסמל לערכים חברתיים שונים: שלום, חופש, מרחבים, כוח התמדה ועוד ערכים רבים אחרים, תלויי מקום וחברה.
"ציפורי גיל" עברו דרך ארוכה, נדדו בין יבשות, ראו עולם וחוו חוויות רבות. יכולת זו משולה ליכולתו של האדם המבוגר להסתכל על תחנות חייו ממרום גילו ולהביע את חוויותיו באופן אמנותי בתהליך יצירת הציפורים.

ציפורי גיל | צילום: טל גליק

כל מרכז בחר ליצור סוג של להקת "ציפורי גיל", על הסמליות הקבוצתית שלה. לתוך קבוצה זו יצקו היוצרים את התחושות האישיות באמצעות הציפור הפרטית שלהם. יחד נרקם מארג חיים של אוכלוסייה שיזמה, הקימה, חלמה ולחמה, בנתה את הארץ ופעלה לשגשוגה. ההורים, הסבות, הסבים והשכנים המבוגרים של כל אחת ואחד מאתנו הם חלק מלהקת הציפורים הזאת אשר מבטאת את הממד האישי-פרטי בתוך המסגרת הקבוצתית-חברתית.

"ציפורי הגיל" פורשות כנף ומספרות את מסע חייהם, המסע של כולנו. ואתם הצופים מוזמנים להסתובב בין הציפורים, לבחור את זו הקרובה ללבכם, את זו המסמלת עבורכם את הערך החשוב בעיניכם ואת זו שעמה הייתם רוצים להמריא אל על.
ציפורי גיל | צילום: טל גליק
ציפורי גיל | צילום: טל גליק

גלריית יוצרות/ים

המיזם במדיה